Guides

Gamle MacDonald - sangark

Gamle MacDonald - sangark

Gamle MacDonald havde en gård
Ee i ee i oh!
Og på den gård havde han en ko
Ee i ee i oh!
Med en moo moo her
Og en moo moo der
Her en moo
Der en moo
Overalt en moo moo
Gamle MacDonald havde en gård
Ee i ee i oh!
Gamle MacDonald havde en gård
Ee i ee i oh!
Og på den gård havde han en gris
Ee i ee i oh!
Med en oink oink her
Og en oink oink der
Her et glimt
Der en oink
Overalt et oink oink
Gamle MacDonald havde en gård
Ee i ee i oh!
Gamle MacDonald havde en gård
Ee i ee i oh!
Og på den gård havde han en kylling
Ee i ee i oh!
Med et lille kløft her
Og et kløgt der
Her en kløgt
Der er et klunk
Overalt klirrer en kløft
Gamle MacDonald havde en gård
Ee i ee i oh!