Info

Naltrexon

Naltrexon

Hvad er naltrexon?

Naltrexone er en type medicin kendt som en opiatantagonist (eller opioidergisk middel). Disse medikamenter "blokerer" celler i hjernen, der normalt reagerer på kemikalier kaldet opiater. Opiater giver ofte folk et stort 'højt' eller et 'rush' og øger deres følelser af velvære. Disse kemikalier kan være meget vanedannende.

Hvem er naltrexonbehandling til?

Naltrexon er traditionelt blevet ordineret til mennesker, der er afhængige af alkohol og opioide stoffer som heroin. Det bruges også undertiden til at behandle mennesker med autisme spektrum lidelse (ASD), især dem med adfærdsproblemer som selvskading.

Hvad bruges naltrexon til?

Opiatantagonistmediciner bruges til at blokere receptorer i hjernen.

Receptorer er som kemiske antenner, der sidder på ydersiden af ​​hver hjernecelle og henter specifikke signaler. På denne måde hjælper receptorer signaler til at bevæge sig langs forbindelser mellem hjerneceller.

Man mener, at opiatantagonister som naltrexon ved at blokere for specifikke receptorer kan reducere aktiviteten i visse dele af hjernen.

Hvor kommer naltrexonbehandling fra?

Naltrexon blev oprindeligt brugt til behandling af heroin- og alkoholafhængighed. Det blev først testet som en terapi for selvskadende adfærd hos mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASD) i midten af ​​1980'erne i USA.

Hvad er ideen bag naltrexonbehandling?

Forskere har foreslået en mulig sammenhæng mellem autismespektrumforstyrrelse (ASD) og et problem med opioidreceptorer i hjernen.

Disse forskere mener, at mennesker med ASD, der sårer sig selv, føler et 'haste', fordi deres kroppe frigiver beta-endorfiner under den selvskadende opførsel. Beta-endorfiner binder til opioidreceptorer i hjernen.

Tilhængere af denne terapi mener, at hvis man blokerer disse receptorer med naltrexon, fjerner man “rush”, hvilket gør det lettere for folk at stoppe adfærden.

Hvad indebærer naltrexonbehandling?

Naltrexonbehandling involverer at tage oral medicin hver dag. Den specifikke medicin og dosering afhænger af folks individuelle symptomer.

Hvis dit barn tager denne medicin, skal han overvåges af en speciallæge som en psykiater. Dit barn har brug for regelmæssige aftaler med denne professionelle.

Omkostningsovervejelser

Omkostningerne ved naltrexon kan variere afhængigt af dosis og hvor ofte lægemidlet tages. Denne medicin er dækket af den farmaceutiske fordel-ordning (PBS), men kun som en behandling af alkoholisme.

Virker naltrexonbehandling?

Denne terapi er endnu ikke bedømt.

Hvem praktiserer denne behandling?

Psykiatere, børnelæger og læger kan ordinere denne medicin.

Forældreuddannelse, træning, støtte og involvering

Hvis dit barn får ordineret naltexon, skal du sikre dig, at dit barn tager medicinen efter behov. Du skal også overvåge dens virkninger og bivirkninger og arrangere opfølgende besøg med dit barns sundhedspersonale for at gennemgå medicinplanen.

Hvor kan du finde en udøver?

Din læge, børnelæge eller en børnepsykiater kan ordinere denne medicin og give dig information om dens potentielle fordele og risici.

Du kan finde en børnepsykiater ved at gå til Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists - Find a psychiatrist.

Du kan også tale med din NDIA-planlægger, NDIS-partner til førtidens barndom eller NDIS-samarbejdspartner for lokalt område, hvis du har en.

Der er mange behandlinger mod autisme spektrum lidelse (ASD). De spænder fra dem, der er baseret på adfærd og udvikling til dem, der er baseret på medicin eller alternativ terapi. Vores artikel om typer af interventioner til børn med ASD fører dig gennem de vigtigste behandlinger, så du bedre kan forstå dit barns muligheder.